Bártův zásah do nezávislosti Drážní inspekce může ohrozit bezpečnost cestujících | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Bártův zásah do nezávislosti Drážní inspekce může ohrozit bezpečnost cestujících


Tisková zpráva Svazu cestujících ve veřejné dopravě. Ministr dopravy Vít Bárta podle informací České televize plánuje odvolat generálního inspektora Drážní inspekce Romana Šiguta1. Postup ministra dopravy nese znaky klasického „honu na čarodějnice“ - oficiální důvody obsahují jen formální výtky. Vrcholem je výtka, že si generální inspektor neproplatil stotisícovou odměnu, jenž mu přiznal předseda vlády.

Nabízí se proto vysvětlení, že skutečným důvodem pro odvolání generálního inspektora je kritika Drážní inspekce ohledně neuspokojivého a nebezpečného stavu kolejí a železničních přejezdů1, za který je zodpovědná Správa železniční dopravní cesty. Jejím vedením je pověřen, a z důvodu nesplnění zákonem stanovených kvalifikačních kritérií nemůže být jmenován, Bártův spolupracovník Pavel Habarta.
„Ministr Bárta by se měl na místo hledání záminek pro odstranění posla špatných zpráv zabývat hrozbami pro bezpečnost provozu na železnici, na které upozorňuje Drážní inspekce,“ říká Miroslav Vyka, prezident Svazu cestujících ve veřejné dopravě. A k tomu dodává: „Místo kontroly docházky inspektorů by se pan ministr měl soustředit na hledání příčin špatného technického stavu železniční infrastruktury a zejména, jak efektivně bude využito 7,4 miliardy korun, které jsou pro letošní rok určeny na údržbu a opravy tratí.“
Tento útok na nezávislost Drážní inspekce bohužel není první. Již v minulosti se o to pokusil Řebíčkův náměstek Jiří Hodač. Nestandardní postup ministerstva dopravy tehdy následoval po tragické nehodě v Moravanech, při níž zahynul strojvůdce. Veřejnosti byly tehdy prezentovány dva různé verze příčin nehody. Jedna z dílny ministerstva dopravy (pískovací zařízení), druhá v důsledku vyšetřování Drážní inspekce (zabezpečovací zařízení ESA 11, firmy AŽD Praha). Následně byly zveřejněny informace, které vyvolávaly podezření z politického ovlivňování vyšetřování nehody, možné korupce a střetu zájmů (složení výběrové komise ministerstva dopravy pro výběr nového generálního inspektora)2.
Současný případ je s kauzou z doby ministra Řebíčka podobný i v tom, že podle výše citovaných informací České televize se ministr Bárta vyjádřil tak, že za případné odvolání generálního inspektora nebude zodpovědný on, ale jeho náměstek Šmerda. Generálního inspektora ale přitom podle zákona jmenuje a odvolává vláda, a to na návrh ministra dopravy. „Pan Bárta by si měl zvolit, jestli je ministr dopravy odpovídající za svěřený úřad, nebo jakási vládní šedá eminence, která se s úřadem jednou ztotožňuje a podruhé s ním nemá nic společného,“ komentuje Miroslav Vyka.
Přístup ministra Bárty ve vztahu k Drážní inspekci je v rozporu se směrnicí 2004/49/ES, o bezpečnosti železnic Společenství, neboť jak v mediích uvedl generální inspektor Drážní inspekce, byl mu zkrácen rozpočet – a to je v rozporu s tím, že členské státy EU musí zajistit, aby vyšetřovací orgán plnil své úkoly nejúčinnějším způsobem, aby získal dostatečné prostředky, a aby jeho vyšetřovatelé získali statut, který jim poskytuje nezbytné záruky nezávislosti.

Kontakt: Miroslav Vyka, prezident Svazu cestujících ve veřejné dopravě tel.: 737 131 290

Příloha č. 1
Směrnice č. 2004/49/ES, o bezpečnosti železnic Společenství,
jednoznačně stanovuje:
bezpečnost na dráhách by měla být v souladu s technickým a vědeckým pokrokem dále zvyšována;
všechny nehody by měly být vyšetřovány z hlediska bezpečnosti, aby se neopakovaly, a výsledky vyšetřování by měly být zveřejňovány;
vyšetřování by mělo být vedenou s co nejvyšší otevřeností;
vyšetřovací orgán (Drážní inspekce) musí být nezávislý na subjektech drážního sektoru;
členské státy EU musí zajistit, aby vyšetřovací orgán plnil své úkoly nejúčinnějším způsobem, aby získal dostatečné prostředky a aby jeho vyšetřovatelé získali statut, který jim poskytuje nezbytné záruky nezávislosti;Kontakt:

Miloslav Zítka
člen prezídia
mzitka@centrum.cz
www.svazcestujicich.cz
607992873


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 5. 4. 2011 6:26
Kategorie: Doprava
Název zdroje: Svaz cestujících ve veřejné dopravě (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Občanské sdružení Svaz cestujících ve veřejné dopravě.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.