Protikorupční balíček Prahy 6 | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková konference


Protikorupční balíček Prahy 6


Datum, čas a místo konání

26. 3. 2010 9:30 | ÚMČ Praha 6 (Čs. armády 23, 4. patro, č. 424)

Pozvánka

Dovolujeme si Vás pozvat na mimořádnou tiskovou konferenci k tématu

„Protikorupční balíček Prahy 6“

Tisková konference proběhne v pátek 26. března 2010 v 9:30 hod. v budově ÚMČ Praha 6 (Čs. armády 23, 4. patro, č. 424)


Korupce, klientelismus – slova, která jsou v poslední době skloňována ve všech pádech. Tyto praktiky jsou v mnoha případech napojeny na trestnou činnost a mohou ve svém důsledku podrýt důvěru občanů v samotný systém. Jako jednu ze svých priorit má boj proti korupci vláda ČR, která přijala Strategii vlády v boji proti korupci obsahující opatření na úrovni ústředních orgánů.
Městská část Praha 6 reaguje na množící se požadavky veřejnosti volající po větší míře transparentnosti a efektivnosti ve veřejné správě a pokouší se převést vládní strategii a opatření na komunální úroveň. Další oblastí, kterou občané zmiňují je údajná netransparentnost v oblasti zadávání veřejných zakázek jakéhokoli rozsahu. V této oblasti přichází Praha 6 s řadou opatření, která rozptýlí pochybnosti o výběru výherce.


Prosím o potvrzení účasti na msalek@praha6.cz Děkuji.Nejdůležitější osoba na konferenci: Tomáš Chalupa


Kontakt:

Martin Šalek
tiskový mluvčí
msalek@praha6.cz
602 316 908
220 189 957
Vydáno: 23. 3. 2010 17:28
Kraj: Praha
Název zdroje: Městská část Praha 6 (ověřený zdroj [?])

Popis zdroje:
Městská část Praha 6 je orgánem samosprávy s rozšířenou působností. Městská část Praha 6 pokrývá území více jak 41 km2 a se svými více než 100 tisíci obyvateli se řadí k největším městům v České republice. V rámci hlavního města je Praha 6 svou rozlohou i počtem obyvatel rovnou desetinou hlavního města Prahy. Rozkládá se od hranic historického centra Prahy až k okrajovým oblastem města a v rámci svého území zahrnuje všechny druhy zástavby, od barokních hradeb středověké Prahy, přes sevřené bloky činžovních domů, kultivovaná panelová sídliště až po zajímavé části typické vesnické zástavby. To vše je doplněno rámcem zeleně, přírodních parků a terénních útvarů, které vytvářejí velmi žádaný prostor pro bydlení, administrativu i diplomatická a obchodní zastupitelstva. Webová prezentace městské části je na adrese www.praha6.cz.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.