Proč stát diskriminuje početnou skupinu osob se sluchovým postižením? | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková konference


Proč stát diskriminuje početnou skupinu osob se sluchovým postižením?


Datum, čas a místo konání

14. 10. 2011 10:00 | ČVUT, Technická 2, Praha 6

Pozvánka

Zveme Vás na tiskovou konferenci nazvanou Proč stát diskriminuje početnou skupinu osob se sluchovým postižením? Koná se u příležitosti blížícího se zakončení projektu České unie neslyšících a ČVUT eScribe – online přepisovací centrum, podpořeného Nadací Vodafone ČR.

Konference se uskuteční v pátek 14. října 2011 od 10:00 hodin ve Výzkumném a vývojovém centru (RDC) pro mobilní aplikace, ČVUT, Technická 2, 166 27 Praha 6 – Dejvice.

V jejím průběhu získáte informace o tomto unikátním projektu i o dalších záměrech rozšiřování přepisu mluvené řeči jakožto nové služby odstraňující diskriminaci osob se sluchovým postižením.

Bohužel také o tom, že Ministerstvo práce a sociálních věcí neposkytlo Centru zprostředkování simultánního přepisu ČUN pro rok 2011 ani korunu dotací. Zatímco organizace zajišťující tlumočení do znakového jazyka dotace obdržely, sice v omezeném množství, osobám se sluchovým postižením, které nekomunikují znakovým jazykem a jejichž mateřštinou je český jazyk, komunikační podpora byla odepřena. Jde zejména o lidi ohluchlé nebo těžce nedoslýchavé, kterých je podstatně více než neslyšících osob komunikujících znakovým jazykem. Přitom na simultánní přepis mluvené řeči mají nárok na základě zákona č. 155/1999 Sb., ve znění zákona 384/2008 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob.

Program tiskové konference naleznete v příloze. V případě Vaší účasti prosím o zprávu, že s Vámi můžeme počítat.


S díky

Jaroslav Winter
Centrum zprostředkování simultánního přepisu ČUN
777 807 727
winter@brezen.cz
www.brezen.cz, www.helpnet.cz, www.eprepis.cz


P.S. RDC centrum, kde se koná tisková konference, je situováno v budově Fakulty elektrotechnické ČVUT v bloku A4 v 5. patře. Od hlavního vchodu jděte prosím rovně k hlavnímu schodišti. Zde se dejte chodbou doprava, která Vás dovede k postrannímu schodišti, u kterého naleznete výtah. Ten Vás doveze do 5. patra.


Nejdůležitější osoba na konferenci: Ing. Martin Novák, viceprezident ČUN


Kontakt:

Jaroslav Winter
koordinátor projektu Simultánní přepis mluvené řeč
winter@brezen.cz
www.eprepis.cz
777 807 727
Vydáno: 11. 10. 2011 14:56
Kraj: Celá ČR
Název zdroje: Česká unie neslyšících (NEověřený zdroj [?])

Popis zdroje:
Česká unie neslyšících umožňuje a podporuje společenské a kulturní kontakty osob se sluchovým postižením, posiluje jejich sociální a právní vědomí a zvyšuje tak možnosti jejich zapojení do života společnosti. Jednou z poskytovaných sociálních služeb je simultánní přepis mluvené řeči.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.