Můži ti pomoci? | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková konference


Můži ti pomoci?


Datum, čas a místo konání

20. 10. 2011 9:00 | Mramorový sál, Rytířská 29, Praha 1

Pozvánka

Tisková konference o.p.s. Dialog Jessenius, která vznikla v roce 2009 a zatím se věnovala především výrobě vzdělávacích dokumentárních filmů zaměřených na poskytování informací onkologickým pacientům.

Její nová aktivita směřuje mezi žáky středních škol a směrování jejich mimoškolních aktivit. Cílem projektu „Můžu ti pomoci?“ je podpora a rozvoj prevence rizikového chování osob této věkové kategorie a jejich uvedení do praxe ve spolupráci s žáky samotnými. Pomocným prostředkem by se k tomu mělo stát i vytvoření studentských akademií, jež by podpořily smysluplné trávení volného času s důrazem na zapojení rizikových skupin mladistvých. Pozornost by měla být věnována volnočasovým aktivitám se zvýšenou podporou umělecké tvorby a kreativity. Mezi spolupracující osobnosti patří např. Helena Třeštíková, paní Meda Mládková, Slávek Janda a mnozí další. Rádi bychom rozšířili povědomí o těchto aktivitách právě mezi středoškoláky a jejich rodiče. Informace jsou k nalezení na www.studentska-akademie.cz


V této souvislosti Vás zveme na záhájení (spojené s krátkou tiskovou konferencí) projektu Můži ti pomoci a to 20. října 2011 v 9.00. Na zahájení přislíbil účast poslanec Parlamentu České republiky – MUDr. Pavel Bém.

Meziškolní konferenci pro žáky středních škol
s podporou České spořitelny v Mramorovém sále na adrese Rytířská 29, Praha 1, zahájí režisérka Doc. Helena Třeštíková a MUDr. Pavel Bém poslanec Parlamentu České republiky


Nejdůležitější osoba na konferenci: MUDr. Pavel Bém, Helena Třeštíková


Kontakt:

Olga Kunešová
Výkonná ředitelka
olga.kunesova@bigfishco.cz
www.bigfishco.cz
602105322
Vydáno: 17. 10. 2011 9:01
Kraj: Praha
Název zdroje: Dialog Jessenius o.p.s. (NEověřený zdroj [?])

Popis zdroje:
Správní rada
Doc. Helena Třeštíková, Bc. Karolína Moravcová, Michaela Tůmová

Dozorčí rada
Prof. MUDr. Pavel Klener, Hana Zagorová, Prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.

Zřizovatelky
Doc. Petra Tesařová, Helena Felix, Jiřina Turnerová, Bc. Michaela Tůmová

PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.