MIMOŘÁDNÁ TK - Vzdělávací institut ochrany dětí představuje nového ředitele | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková konference


MIMOŘÁDNÁ TK - Vzdělávací institut ochrany dětí představuje nového ředitele


Datum, čas a místo konání

10. 3. 2009 10:00 | Café Galerie Černá labuť, Na poříčí 25, Praha 1

Pozvánka

"CHCEME BÝT PARTNEREM DĚTÍ ..."

Dovolujeme si vás pozvat na mimořádnou tiskovou konferenci

PROGRAM:

- úvod: hlavní cíle a úspěchy organizace od r. 2004
(práva dětí, vzdělávání školských pracovníků a specialistů státní správy)

- stěžejní projekty vzdělávání v ochraně dětí:
Terezín ...aby děti věděly; vrstevnické programy na školách (CHIPS); EduCare ad.

- představení výkonného ředitele JUDr. Petra Želáska

- strategie současného rozvoje a vize VIOD o.p.s.

- diskuse


V PANELU TK VYSTOUPÍ:

JUDr. Petr Želásko, výkonný ředitel VIOD o.p.s., emeritní ředitel Pražské policejní správy;

Jarmila Knight, MIL, předsedkyně představenstva VIOD o.p.s.;

PhDr. Alena Plšková, členka správní rady VIOD o.p.s., vedoucí projektů


Těšíme se na setkání s vámi!

www.detskaprava.cz
www.viod.cz

Vzdělávací institut ochrany dětí,o.p.s.
U Pergamenky 1511/3
170 00 Praha 7


Nejdůležitější osoba na konferenci: JUDr. Petr Želásko, emeritní řediel Pražské police


Kontakt:

Mgr. Vendula Kodetová
PR manager
viod@viod.cz
602 463 664
Vydáno: 5. 3. 2009 23:37
Kraj: Praha
Název zdroje: Vzdělávací institut ochrany dětí, o.p.s. (NEověřený zdroj [?])

Popis zdroje:
Hlavním posláním VIOD, o.p.s. je již od r. 2004 vzdělávací a školící činnost v oblasti ochrany dětí a jejich práv, zejména:

A. mezinárodní spolupráce v ochraně dětí a prevence patologických jevů;

B. organizace seminářů, kurzů, konferencí pro pedagogy a sociální pracovníky, kriminalisty, manažery prevence, zdravotníky a další pověřené pracovníky státní správy;

C. výzkumná, dokumentační a publikační činnost v oblasti ochrany dětí a prevence;

D. podpora studijních programů, celorepublikové terénní programy pro děti na školách (peer-to-peer apod.).

PŘÍKLADY TÉMAT - VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE:

1. Sociálně-právní ochrana dětí
2. Sociální služby v novém kontextu
3. Rodinná politika v ČR
4. Syndrom vyhoření u pomáhajících profesí
5. Problematika syndromu CAN - týrané dítě
6. Zanedbávané dítě
7. Kriminalita dětí a její vyšetřování
8. Kriminalita páchaná na dětech
9. Zásady laické první pomoci
10. Problematika syndromu sexuálně zneužívaného dítěte (syndrom CSA)
11. Interní supervize
12. Poruchy chování u dětí
13. Problematika tělesných trestů
14. Agresivita dětí
15. Šikana a děti
16. Asertivní komuniakce
17. Krizová intervence
18. Děti a jejich práva
19. Domácí násilí
20. Jak vnímá populace problematiku extremismu.

NOVÉ TRENDY CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ:

V současné době neexistuje v ČR komplexní systém interdisciplinárního celoživotního učení pracovníků v ochraně dětí. V jiných zemích, např. v Británii, již interdisciplinární ochrana dětí existuje a je považována za jediné účelné vzdělávání. Toto školení provádí organizace National Society for Prevention of Cruelty to Children (NSPCC), se kterou VIOD, o.p.s. dlouhodobě kooperuje.

PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.