Děti a rodiny jako oběť nefunkční justice | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková konference


Děti a rodiny jako oběť nefunkční justice


STÁHNOUT nezralematky.jpg (maximální velikost 0,5 MB)

Datum, čas a místo konání

7. 2. 2017 10:00 | Praha

Pozvánka

Mezinárodní institut pro rodinu a dítě, z. ú. (MIRD) a LIBERI, odborová organizace pořádají tiskovou konferenci k problematice sporů o děti.

Program tiskové konference:

1) Novinky v zákonech a judikatuře

a) možnost vymáhat úroky z dlužného výživného
b) sjednocující stanovisko Nejvyššího soudu k otázkám výživného
c) snížení ochrany vzájemného práva dítěte a rodiče na výchovu a péči

2) Zásadní vady opatrovnických řízení

a) škodlivý vliv předběžných opatření
b) zneužívání názoru dětí v rozhodování soudů
c) diskriminace podle pohlaví
d) démonizace střídavé péče, směšování pojmů „péče“ a „styk“
e) práce OSPOD (odborů péče o děti)
f) chybějící snaha soudů vést rodiče k dohodě
g) nadužívání znaleckých posudků a jejich častá zatíženost předsudky
h) nepředvídatelnost a nejednotnost rozhodování soudů
i) nerespektování zákonů a mezinárodních smluv
j) svévole při stanovování výživného, zdlouhavá reakce na pokles příjmu povinného
k) nevymahatelnost zákona a soudních rozhodnutí

3) Několik příběhů rodičů a dětí postižených soudním systémem

4) Seznámení s projektem analýzy předběžných opatření v opatrovnických věcech

5) Informace o výsledcích sondy do přístupu soudců a advokátů ve sporech o děti

6) Otázky novinářů

Pro účastníky budou připraveny shrnující materiály a po tiskové konferenci jsou zváni na oběd.

Zástupce médií žádáme o potvrzení zájmu na e-mail: mail@mird.cz Následně obdržíte pozvánku s uvedením přesného umístění a dalšími informacemi.

Nejdůležitější osoba na konferenci: Aleš Hodina


Kontakt:

Aleš Hodina
ředitel
hodina@mird.cz
http://www.mird.cz
605551551
Vydáno: 1. 2. 2017 10:44
Kraj: Celá ČR
Název zdroje: Střídavka (ověřený zdroj [?])

Popis zdroje:
Chráníme rodinné vazby
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.