Cena starosty Městské části Praha 6 | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková konference


Cena starosty Městské části Praha 6


Datum, čas a místo konání

5. 10. 2010 16:00 | Skleněný palác, nám. Svobody 1, Praha 6-Bubeneč

Pozvánka

Dovolujeme si Vás pozvat na vyhlášení výsledků I. ročníku tzv. Ceny starosty Městské části Praha 6
dne 5. 10. 2010 od 16 hodin ve „Skleněném paláci“
(nám. Svobody 1, Praha 6-Bubeneč)

Nová soutěž pro odbornou i laickou veřejnost posuzuje stavby, které byly realizovány na území Prahy 6 v období posledních pěti let. Nominaci mohl při splnění soutěžních podmínek podat každý během srpna a části září. Uzávěrka soutěže byla 13. září 2010. Návrhy byly posouzeny porotou ve složení: prof. ing. arch. Petr Urlich, ing.arch. Petr Bílek, PhDr. Petr Kratochvíl, Doc.ing.arch. Jan Mužík, PhDr. Ivona Raimanová, Doc. Zdeněk Lukeš, ing.arch. Bohumil Beránek.

„Cena starosty bude každoročně udělována investorovi, který realizací novostavby či rekonstrukcí stávajícího objektu nejvíce přispěl ke zkvalitnění prostředí Prahy 6, jehož realizace je nejlépe zapojena do stávajícího prostředí, řešení je vtipné, nápadité a provozu schopné, a které bylo realizováno v souladu s požadavky vyhlášek a správních povolení," zdůvodnil starosta Prahy 6 Tomáš Chalupa.

Účelem udílení „Ceny" za realizaci posledních pěti let je nalézt a ohodnotit nejkvalitnější stavbu (novostavbu či rekonstrukci) prezentující architektonickou kulturu Prahy 6. Ocenění má podpořit zájem veřejnosti i investorů na vytváření staveb odpovídajících svojí architektonickou kvalitou nejpřísnějším estetickým a technickým kritériím současnosti.

Vybraný objekt bude označen plaketou „Cena starosty Městské části Praha 6" a investor získá finanční odměnu 50 000,- Kč. Z jedenadvaceti nominovaných staveb postoupilo do závěrečného kola posuzování následujících šest realizací, jejichž pořadí bylo všemi členy stanoveno takto:

1. Náměstí Wuchterlova – Kafkova / Kvalitně a komplexně vytvořený veřejný prostor – náměstí
2. Domov seniorů Hvězda / Stavba citlivá jak k okolí, tak k uživatelům
3. Areál volného času Ladronka / Rozsáhlý park celopražského významu pro soudobé formy rekreace
4. Národní technická knihovna / Nové atraktivní ohnisko universitního kampusu
5. Rekonstrukce vily Lídy Baarové / Příklad pietní obnovy významné památky moderní architektury
6. Obytný soubor Na Krutci / Vzhledově vynikající bytový komplex

Praha 6 je částí hlavního města, kde v posledních letech vyrostla největší koncentrace staveb soukromých i obecních, oceněných právě nejprestižnějšími architektonickými soutěžemi v celé Praze. Stavbou roku 2001 a zároveň Cenu Grand Prix 2001 Obce architektů získal dům s pečovatelskou službou Šlejnická v Dejvicích, který zrealizovala radnice. Rekonstrukce statku Ladronka v Břevnově s areálem volného času, rovněž realizovaná radnicí, se stala Stavbou roku 2006, získala zvláštní cenu poroty v soutěži Best of Reality a jako jediná novodobá stavba v Praze 6 byla občany Prahy 6 vybrána do sedmičky kandidátu Divy Prahy 6. Aby zde nezněly pouze obecní investice, Cenu Grand Prix 2006 Obce architektů získal bytový dům na Petřinách s odůvodněním, že „Má tolik vylepšení a zlidštění oproti obdobným stavbám, které se donedávna stavěly. Je to výborná ukázka moderního bydlení." Praha 6 představuje téměř desetinu území Hlavního města Prahy a ve svých hranicích zahrnuje reprezentanty stavitelství různých stylů a různých dob od artefaktů z doby románské až po moderní architekturu 20. a 21. století. Tato směsice kvalitních architektur nemalou měrou přispívá i k vysoké bonitě místa, kterou se Praha 6 celkem po právu pyšní.

Prosíme z kapacitních důvodů o potvrzení vaší účasti na email: msalek@praha6.cz nebo mob.: 602 316 908. Děkujeme!

Nejdůležitější osoba na konferenci: Tomáš Chalupa


Kontakt:

Martin Šalek
tiskový mluvčí
msalek@praha6.cz
602 316 908
220 189 957
Vydáno: 4. 10. 2010 15:41
Kraj: Celá ČR
Název zdroje: Městská část Praha 6 (ověřený zdroj [?])

Popis zdroje:
Městská část Praha 6 je orgánem samosprávy s rozšířenou působností. Městská část Praha 6 pokrývá území více jak 41 km2 a se svými více než 100 tisíci obyvateli se řadí k největším městům v České republice. V rámci hlavního města je Praha 6 svou rozlohou i počtem obyvatel rovnou desetinou hlavního města Prahy. Rozkládá se od hranic historického centra Prahy až k okrajovým oblastem města a v rámci svého území zahrnuje všechny druhy zástavby, od barokních hradeb středověké Prahy, přes sevřené bloky činžovních domů, kultivovaná panelová sídliště až po zajímavé části typické vesnické zástavby. To vše je doplněno rámcem zeleně, přírodních parků a terénních útvarů, které vytvářejí velmi žádaný prostor pro bydlení, administrativu i diplomatická a obchodní zastupitelstva. Webová prezentace městské části je na adrese www.praha6.cz.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.