Tisková zpráva : Železniční trať Loket - Krásný Jez | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Tisková zpráva : Železniční trať Loket - Krásný Jez


Svaz cestujících ve veřejné dopravě vítá snahu Hospodářské a sociální rady Sokolovska dále jednat ve věci možnosti obnovení provozu na železniční trati Loket – Horní Slavkov – Krásný Jez. “V současné době zcela nevyhovující stav tratě je jednoznačně způsoben dlouhodobým nezájmem o řešení situace na této trati a nedodržením povinnosti státní organizace Správy železniční dopravní cesty, která má ze zákona povinnost udržovat tratě v provozuschopném stavu” říká prezident Svazu cestujících ve veřejné dopravě (SCVD) Miroslav Vyka.

“Význam lepší dopravní obslužnosti území se zvyšuje se vzrůstající potřebou obyvatel regionu dojíždět za prací. V těchto dnech se rozdávají výpovědi v porcelánce v Horním Slavkově, což pro místní obyvatelé znamená, že budou muset za prací začít dojíždět” konstatuje Miloslav Zítka, člen prezídia SCVD.

“Trať má významný turistický potenciál. Může spojit hlavní turistické cíle v regionu – Karlovy Vary – Loket – Bečov – Teplou – Mariánské Lázně. V návaznosti na přípravu propojení železniční sítě mezi Bezdružicemi a Teplou pak i návaznost ve směru na Plzeňský kraj” doplňuje Miroslav Vyka.

“Případné zrušení tratě bez vyčerpání všech možností pro její využití považujeme za hrubou chybu a znevážení práce našich předků při budování této tratě” dodává Miloslav Zítka.

Svaz cestujících ve veřejné dopravě vyzývá všechny účastníky jednání k nalezení způsobu obnovy tratě, s co nejefektivnějším využitím a zachováním v provozuschopném stavu pro budoucí generace.
Miloslav Zítka
člen prezídia Svazu cestujících ve veřejné dopravě
Karlovy Vary

svaz.cestujicich@gmail.com
svazcvd@gmail.com
mzitka@centrum.cz

Tel: 607 992 873Kontakt:

Miloslav Zítka
člen prezídia
mzitka@centrum.cz
607992873


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 31. 1. 2011 13:52
Kategorie: Doprava
Název zdroje: Svaz cestujících ve veřejné dopravě (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Občanské sdružení.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.