V Senátu proběhla závěrečná konference vzdělávacího projektu Debatování napříč osnovami | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


V Senátu proběhla závěrečná konference vzdělávacího projektu Debatování napříč osnovami


Praha, 1.květen 2013: V Senátu se konala závěrečná konference evropského projektu Debatování napříč osnovami, který představuje debatování jako inovativní výukovou metodu. Cílem projektu je seznámit učitele i žáky základních a středních škol všech regionů České republiky s debatováním a jeho využitím ve výuce.

Součástí Grandfinále Debatní ligy v Senátu byla závěrečná konference projektu Debatování napříč osnovami, které se účastnili významní hosté. Za školy, které se do projektu zapojily, přijel i pan ředitel Gymnázia Jakuba Škody v Přerově Mgr. Jan Raška, který výsledky projektu zhodnotil ve svém příspěvku. Do projektu se již dnes zapojilo přes 5500 žáků a 800 učitelů základních a středních škol ze všech krajů ČR vyjma Hl. města Prahy.

Více o samotném projektu:

V roce 2010 získala Asociace debatních klubů, o.s., v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, finanční prostředky z Evropského sociálního fondu na realizaci projektu Debatování napříč osnovami (CZ.1.07/1.1.00/14.0104). Projekt byl zahájen v září 2010 a bude realizován do června 2013. Cílem tohoto projektu je představit a rozvinout debatování jakožto inovativní vyučovací metodu a prostřednictvím vzdělávání učitelů na základních a středních školách ji přenést do výuky. Výhodou je, že debatování lze zakomponovat do jakéhokoliv vyučovacího předmětu, a může se tak snadno stát součástí školních vzdělávacích programů.

Projekt je zaměřen na rozvoj osobnostních schopností žáků, jejich komunikačních dovedností a posilování všech klíčových kompetencí. Účastníci si osvojí kritické myšlení a hodnocení, zautomatizují si zákonitosti tvorby a správné prezentace argumentů opřených o relevantní informace. Debatování přináší i silný socializační moment - setkávání studentů různých škol, společná komunikace nad problémem, který účastníky zajímá, i respekt k názoru oponenta.

Při realizaci projektu pořádáme Debatní dny a Výjezdní semináře - jednodenní resp. víkendové semináře. Akce projektu, vedené v českém nebo anglickém jazyce, jsou ve významné míře zaměřené na problematiku životního prostředí a informačních a komunikačních technologií. Byly vytvořeny metodické listy, portfolia debatních témat a praktické video ukázky, které jsou používány v debatních dnech a jsou také umístěny na metodickém portálu projektu.
Občanské sdružení Asociace debatních klubů (ADK) je neziskovou organizací, jejímž cílem je zábavnou formou soutěžních debat vzdělávat mládež v České republice. ADK je členem mezinárodní debatní organizace IDEA (International Debate Education Association) a zároveň členem České rady dětí a mládeže. Debatní liga Asociace debatních klubů je v roce 2013 zařazena do programu Excelence středních škol Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Podrobnější informace a aktuální dění naleznete také na webu www.debatovani.cz nebo na naší facebookové stránce www.facebook.com/debatovani.cz. Rádi zodpovíme jakékoliv otázky, neváhejte nás kontaktovat:

Kristýna Blažková
PR Manager a člen Představenstva Asociace debatních klubů
kristyna.blazkova@debatovani.cz | pr@debatovani.cz
Kontakt:

Václav Soukup
Prezident sdružení
pr@debatovani.cz
www.debatovani.cz
+420 720 160 448


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 13. 5. 2013 11:39
Kategorie: Studium a vzdělání
Název zdroje: Asociace debatních klubů, o.s. (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Asociace debatních klubů, o.s. zajišťuje vzdělávání středoškolských studentů poutavou formou soutěžní debaty. Sdružení organizuje Debatní ligu v českém a anglickém jazyce a zaštiťuje debatní kluby celé ČR.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.