ÚZSVM bezúplatně převedl kostel Cisterciáckému opatství | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


ÚZSVM bezúplatně převedl kostel Cisterciáckému opatství


Český Krumlov, 29. 2. 2012 - ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Český Krumlov (Územní pracoviště České Budějovice), bezúplatně převedl do vlastnictví Cisterciáckého opatství Vyšší Brod kostel sv. Michala Archanděla. Kostel v pohraniční obci Horní Dvořiště má účetní hodnotu více než 1,6 milionu korun.

Kostel byl zhruba před 15 až 20 lety renovován. Na renovaci byly použity i nemalé finanční prostředky z darů bývalých farníků a obyvatel Horního Dvořiště, kteří nyní žijí v Rakousku. V současné době kostel potřebuje opravu šindelové střechy.

Původně byl kostel nabízen Římskokatolické farnosti, která nabídku prostřednictvím nadřízeného orgánu, Biskupství Českobudějovického, odmítla. Následně pak o kostel projevila zájem obec Horní Dvořiště a Cisterciácké opatství Vyšší Brod. Vzhledem k charakteru stavby a s ohledem na původní vlastnictví, byl kostel převeden Cisterciáckému opatství Vyšší Brod s tím, že nadále bude sloužit k bohoslužbám a ke konání koncertů.

První konkrétní zpráva o osadě i kostele pochází z roku 1278, kdy Jindřich z Rožmberka daroval patronátní právo k chrámu Cisterciáckému klášteru ve Vyšším Brodě.
Kontakt:

PhDr. Jana Rennerová
tisková mluvčí
jana.rennerova@uzsvm.cz
www.uzsvm.cz
225 776 354


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 29. 2. 2012 15:07
Kategorie: Veřejná správa
Název zdroje: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
ÚZSVM je orgánem České republiky, který:

*jedná za stát v řízení před soudy, rozhodci nebo stálými rozhodčími soudy, správními úřady a jinými orgány
*jedná v majetkových věcech státu
*zpracovává na základě žádosti organizačních složek právní stanoviska, týkající se majetku státu
*plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy a zákonem č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.